För att nätverket ska fungera effektivt behöver gemensamma standarder för diagnostiken tillämpas. Labben har idag olika rutiner, processer, utformning av svar samt tillämpning av diagnostiska kodverk och standarder. Detta gör det ineffektivt när man arbetar i nätverk. En viktig uppgift för Navet är därför att införa gemensamma standarder i Nätverket.

När många labb samarbetar i nätverk tydliggörs det snabbt när lokalt arbete skiljer sig mellan labben. Ett nätverk är en utmärkt katalysator för att införa nationella riktlinjer. En gemensam syn skapar sedan förutsättningar för att enklare kunna utvärdera kvalitet och ge förslag på förbättringsåtgärder, vilket höjer kvaliteten lokalt såväl som nationellt på sikt

Lennart Mellblom, Patolog Blekinge

Nätverket utgår från de nationella standarder som KVAST beslutat om. I de fall det är otydligt eller saknas delar kommer nätverket att föreslå förändringar och tillägg för KVAST att ta ställning till.