För teknisk support av nätverksplattformen registrerar ni ärendet direkt hos Sectra support:

Telefon: +46 13 23 52 99
E-mail: support@sectra.se

Ange ExDIN i ämnesraden på ärendet. Tekniska problem som är relaterade till lokala IT-system registrerar ni direkt med lokal IT-support.

Tekniska beställningar

För tekniska beställningar så som en teknisk anslutning kontaktar ni markus.ralund@sectra.com.
Nytt kontrakt beställer ni genom att registrera ett Tjänstekontrakt i Medlemsportalen.

Användarfrågor och konfiguration

Användar- och konfigurationsfrågor kring nätverksplattformen samt frågor kring hur nätverket fungerar registrerar ni här. Befintliga ärenden kan ni söka efter och uppdatera här.

Anslut dig till ExDIN