VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet vars uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar VINNOVA ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser, som till exempel ExDIN-projektet.

VINNOVA är en statlig myndighet under Näringsdepartementet.