Klinisk patologi, Laboratoriemedicin Västerbotten, är ett laboratorium som finns på två orter, i Umeå och i Östersund. Vårt deltagande i ExDIN-projektet är ett led i vår pågående digitalisering av verksamheten. Att vara del i ett nätverk med god kunskap kring digitalisering och med möjlighet att etablera nya samarbeten är också ett mål med deltagandet.

Kontaktpersoner: