Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland medverkar i ExDIN utifrån sitt regionala och nationella uppdrag att förbättra cancervården. RCC har ansvar för att skapa förutsättningar, organisatoriska, juridiska, etc, för att nätverket skall kunna leva vidare efter projektets avslutande.

Christina kling Hassler, projekt- och styrgruppsrepresentant. Christina.kling-hassler@sll.se, 073-668 19 03