Medicinsk Service i Region Skåne medverkar i ExDIN nätverk för att kunna samverka med övriga landsting regionalt och nationellt.

Kontaktpersoner: