Klinisk patologi i Region Jämtland Härjedalen är belägen i Östersund och samarbetar idag med Västerbottens läns landsting kring driften. Vårt deltagande i ExDIN-projektet är ett led i vår pågående digitalisering av verksamheten och har som mål att utveckla fler samarbeten nationellt.

Kontaktpersoner: