Enheten för klinisk patologi och cytologi, Laboratoriemedicin Region Gävleborg, har sedan några år tillbaka arbetat digitalt inom patologin. Vårt deltagande i ExDIN-projektet är ett led i att ytterligare utveckla samarbetet med andra landsting för att möjliggöra snabbare konsultationer, stöd och utbyte av kompetens. Det här ska möjliggöra snabbare och kortare svarstider på provsvar och därigenom bidra till en ökad patientsäkerhet.

Kontaktpersoner: