Akademiska laboratoriet finns i Uppsala och strävar efter att bli en nationell samarbetspartner inom patologi och cytologi med intresse för svårdiagnostiserade fall. Vårt deltagande i ExDIN-projektet är ett led i vår pågående digitalisering av verksamheten och utveckla vår roll som nationell samarbetspartner inom klinisk patologi.

Kontaktpersoner: