Karolinska Universitetslaboratoriet klinisk patologi/cytologi medverkar i nätverket för att stödja vår interna digitalisering och vara ett nationellt kompetensstöd för övriga landsting i nätverket.

Kontaktpersoner: