Syftet med Nätverket är att medverkande patologilabb kan hjälpa varandra med kompetens och kapacitet för diagnostik och utbildning.

Nätverkets vision är att uppnå bättre behandlingsresultat för patienter genom att effektivisera och höja kvaliteten på diagnostiken inom patologi.

Visionen uppnås genom att alla patologiverksamheter är anslutna till ett diagnostiskt nätverk inom patologi för att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Mål 2018

Medlemmarna för Nätverket har satt upp följande mål för 2018:

  • Utöka Nätverket med fler medlemmar, samarbeten och skickade patientfall
  • Utveckla Nätverket med att införa möjlighet till konferenser samt införa standarder för tillämpliga diagnostiska kodverk
  • Långsiktig teknisk förvaltning. Ta fram en teknisk kravspecifikation på nätverksplattformen och arbeta för att Inera tar ansvar för upphandling och förvaltning av nationell nätverksplattform.

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till Nätverket? Kontakta oss.