Nätverket består av de patologiverksamheter som samverkar samt ett nav. Nätverket styrs av de ingående medlemmarna.

Begrepp

De patologiverksamheter som deltar i nätverket benämns medlemmar. De uppdrag som utförs mellan medlemmarna benämns tjänster. Medlemmarna bestämmer vilka man vill samarbeta med i nätverket, vilka tjänster man vill nyttja och utföra och till vilka villkor. En medlem benämns kund om man nyttjar tjänster och utförare om man utför tjänster. En medlem kan vara både kund och utförare.

Struktur för samarbete

För att ett samarbete i ett nätverk ska fungera effektivt och säkert måste det finnas gemensamma principer, riktlinjer, rutiner och tekniska lösningar som fungerar oavsett lokal teknisk infrastruktur. Den organisation som ansvarar för detta benämns navet. Navet bestämmer inte vilka som ska samarbeta och har inte heller ett medicinskt ansvar.
Nätverket är öppet för alla patologiverksamheter, oavsett driftsform, som kan erbjuda eller är i behov av hjälp av granskning inom histopatologi. För att kunna delta behöver man efterleva de gemensamma standarder som är fastställda av Navet.

Avtalsnivåer

Det finns två huvudsakliga avtal som en Medlem tecknar. Ett anslutningsavtal tecknas med Navet som beskriver de (icke-medicinska) tjänster Navet tillhandahåller samt de krav medlemmen ska uppfylla för att delta i nätverket. Ett samarbetsavtal tecknas mellan två medlemmar som önskar samarbeta och beskriver villkoren för utförandet av (medicinska) tjänster mellan kund och utförare.

Till samarbetsavtalet tecknas ett eller flera tjänstebeskrivningar som stipulerar villkoren för en specifik (medicinsk) tjänst.

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till ExDIN? Kontakta oss.