2012 startade ett antal sjukvårdshuvudmän tillsammans med akademiska institutioner och en teknikleverantör ett projekt för att undersöka möjligheterna för att kunna etablera ett diagnostiskt nätverk mellan patologiverksamheterna i Sverige. Projektet benämndes ExDIN, Exchange of Diagnostic Images in Network, och var ett Vinnova-finansierat utvecklingsprojekt.

Utgångspunkten var de strategier som togs fram i regeringsrapporten Svensk patologi – en översyn och förslag till åtgärder (Marie Beckman Suurküla, 2012-03-29) och Patologi- vision 2020 (Patologichefsmöte, 2013-09-02). Projektet var en del av Cancerplanen och en lösning i arbetet med Standardiserade Vårdförlopp, nivåstrukturering samt att säkerställa jämlik vård och kompetensförsörjning.

De ursprungliga pionjärerna som startade initiativet var Landstinget Blekinge, Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, Karolinska Universitetssjukhuset, Unilabs och Region Skåne.

Projektet kom fram till att det fanns behov och förutsättningar för ett nationellt, diagnostiskt patologinätverk.

Baserat på resultaten startades 2018 ett diagnostiskt patologinätverk som också benämndes ExDIN.

ExDIN-nätverket

Ett nationellt nätverk förser Sveriges alla patologiverksamheter med en kanal för enkelt och säkert samarbete mellan patologiverksamheter för bättre och mer jämlik vård samt kortare svarstider.