Visionen med ExDIN-nätverket är att:

Alla patologiverksamheter är anslutna till ett diagnostiskt nätverk inom patologi för att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

 

Fördelarna med ExDIN-nätverket inkluderar:

  • Patologi-Sverige får en kanal för att enkelt och säkert samarbete mellan patologiverksamheter på ett teknikneutralt och transparent sätt.
  • Patologiverksamheten får kortare svarstider, jämnare diagnostisk kvalitet, ökad kunskapsutveckling och flexibilitet i verksamhetsplanering genom samarbete med andra patologiverksamheter i landet.
  • Patologen får ökade möjligheter till specialisering genom tillgång till expertkonsultation och större volymer av patientfall inom ett område samt en bättre arbetsmiljö.
  • Patienten får en bättre och mer jämlik vård och kortare väntetider.

 

Se filmen om ExDIN och de nyttor nätverket skapar

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till ExDIN? Kontakta oss.