Ett nationellt samarbete kring diagnostiska kompetenser har stor potentiell nytta för vården och patienterna.

Nätverkets vision är att uppnå bättre behandlingsresultat för patienter genom att effektivisera och höja kvaliteten på diagnostiken inom patologi.

Vision uppnås genom att alla patologiverksamheter är anslutna till ett diagnostiskt nätverk inom patologi för att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Även om det finns en omedelbar nytta för ett patologilabb så är det kliniker och i slutändan patienterna som är de som har mest nytta av Nätverket.

                              

Se filmen om vilka nyttor nätverket skapar