26 mars

Ineras förstudie om nationellt nätverk har startat

Publicerat

Inera har sedan tidigare beslutat att utreda behovet och utformning av ett nationellt nätverk inom patologi. Ineras tilltänkta roll är att leverera denna tjänst till alla landsting och privata utförare inom patologi i Sverige. Inera har tillsatt en projektledare, Pär Holm, och kompetensöverföring från ExDIN har påbörjats. Därefter kommer en dialog med övriga labb i […]

16 februari

Bröstcancerföreningen vill veta mer om ExDIN

Publicerat

Bröstcancerföreningen i Blekinge har genomfört en bröstkonferens där ett av fokusområdena var jämlik vård. Detta upplevs som ett problem i dagens vård av föreningen och man önskar ha en dialog med sjukvården om hur jämlik vård kan säkerställas. ExDIN:s nätverkskoordinator Kristina Landqvist blev inbjuden för att berätta om provets väg genom labbet, vilka utmaningar patologin […]

2 februari

Inera utreder nationellt nätverk

Publicerat

SKL har gett Inera i uppdrag att genomföra en utredning kring förutsättningarna för en nationell tjänst som stödjer ett nationellt diagnostiskt patologinätverk. Inera har i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv. Målsättningen är att ta in synpunkter från Sveriges patologiverksamheter kring vilka behov ett nationellt nätverk ska stödja och vilka krav på en nätverksplattform som […]

28 januari

Villkor för medlemsskap 2018 fastställda

Publicerat

Styrgruppen har beslutat om villkoren för att delta i nätverket under 2018. En region eller ett landsting betalar följande: Månadskostnad:  8 000 kr Kostnad per patientfall: 0 kr I medlemsskapet ingår: Möjlighet till diagnostiskt samarbete med andra medlemmar Skicka/ta emot obegränsat antal fall för granskning En plats i styrgruppen Ta beslut kring nätverkets utformning och […]

25 januari

Första patientfallet i nätverket skickat

Publicerat

ExDIN-nätverket etablerades 1/1 2018. Redan nu har det första patientfallet framgångsrikt skickats mellan två av medlemmarna. Det är en del i ett längre samarbete där den ena parten har löpande behov av stöd för diagnostik av hud-fall och där den andra parten har kompetens och resurser att hjälpa till. På så sätt kan patienterna få […]

21 januari

Nya mål för 2018

Publicerat

Nätverket har som övergripande målsättning att bli ett nationellt nätverk där alla patologiverksamheter deltar. Det är först då som den stora nyttan kan realiseras för patienterna. För 2018 har nätverket beslutat sig för följande mål: Utöka nätverket med fler medlemmar, samarbeten och antal patientfall Utveckla nätverket med konferenser och tillämpa nationella standarder för diagnostiska kodverk Långsiktig lösning […]

14 januari

Landstinget Blekinge får uppdrag att koordinera nätverket

Publicerat

Landstinget Blekinge har fått i uppdrag av övriga deltagare att koordinera nätverket. För att nätverket ska fungera krävs det ett antal gemensamma resurser som sköter det dagliga arbetet och koordinerar arbetsuppgifter. Samordningsfunktionen benämns Navet och består av tre roller: Ansvarig Navet som ansvarar för övergripande planering och ledning samt kommunikation. Nätverkskoordinator som ansvarar för löpande […]

7 januari

Diagnostiskt patologinätverk etablerat

Publicerat

Den 1/1 2018 startade åtta patologiverksamheter ett diagnostiskt patologinätverk. Visionen med nätverket är att uppnå bättre behandlingsresultat för patienter genom att förbättra diagnostiken inom patologi. Nätverket planerar att uppnå visionen genom att alla patologiverksamheter utifrån lokala behov och förutsättningar enkelt kan samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet. Initiativtagarna […]