12 maj

Stort intresse för nationellt nätverk på vårmötet

Publicerat i Nyheter

ExDIN-projektet ställde ut på vårmötet för att berätta om vad projektet kommit fram till och hur planerna ser ut för att åstadkomma ett landstingsgemensamt diagnostiskt nätverk. Många kom förbi och var intresserade, oavsett yrkeskategori. ”Det är kul att se att det finns så stort intresse för ett nationellt patologinätverk. Det är en stor skillnad mot […]

11 maj

Svensk förening för patologi inser att det finns behov för en nationell samarbetsplattform

Publicerat i Uncategorized

Svensk förening för patologi är intresserad i utvecklandet av en nationell samarbetsplattform inom patologi. Syftet är att med en nationell samarbetsplattform, i linje med den övergripande nivåstruktureringen av vården att utveckla kvalitestarbetet och harmonisera patologiverksamheten och professionen för att nå målet – en jämlik vård för patienterna i nationen. Målet med en nationell samarbetsplattform är […]

9 maj

Equalis stödjer nationell samarbetsplattform inom patologi

Publicerat i Nyheter

Equalis, Svensk Förening för Patologi och ExDIN-projektet har beskrivit en gemensam målbild med att skapa en nationell samarbetsplattform inom patologi. Syftet är att tillhandahålla ett enkelt och användarvänligt stöd till patologiverksamheterna för att förbättra diagnostik med befintliga resurser och skapa förutsättningar för bättre och mer jämlik vård för patienterna. Målet är att samordna de olika […]

5 maj

ExDIN deltog på Ineras programrådsmöte

Publicerat i Nyheter

ExDIN deltog på Ineras programrådsmöte för att presentera nationellt patologinätverk och svara på frågor. Syftet var att programrådet ska förstå nyttan med ett nationellt diagnostiskt nätverk samt vad det innebär att förvalta en gemensam nätverksplattform. Programrådet består av representanter från samtliga landsting och medverkar till att ta fram och prioritera Ineras årliga verksamhetsplan samt har en viktig […]

27 april

ExDIN har tagit fram ett ledningssystem för diagnostiskt nätverk

Publicerat i Uncategorized

ExDIN har under projekttiden arbetat mycket med att förstå hur ett nätverk bör fungera. Det omfattar bland annat: Modell för styrning av nätverket Vilka roller behöver finnas i nätverket och på varje labb samt vad deras ansvar är Checklistor för vad som behöver göras när ett labb ansluter sig Processbeskrivningar för hur man inleder samarbete […]

24 april

ExDIN informerar om nationellt patologinätverk på vårmötet

Publicerat i Nyheter

ExDIN kommer att delta på vårmötet i Malmö för att svara på frågor om projektet och ett nationellt patologinätverk för granskning samt konsultationer. ”I och med att ett underlag har skickats till hälso- och sjukvårdsdirektörerna för beslut om ett landstingsgemensamt patologinätverk kommer varje patologiverksamhet att få ge besked om man står bakom ett sådant initiativ […]

17 april

Beslut om nationellt patologinätverk

Publicerat i Nyheter

Som vi alla känner till så har patologin sina utmaningar att möta det ökade behovet av god diagnostik i vården. Flera olika strategier kring utbildning, systematiskt kvalitetsarbete och nätverkssamarbete har diskuterats och också jobbats med de senaste åren parallellt med den pågående digitaliseringen. ExDIN-projektet har fokuserat på att validera hur ett nätverkssamarbete ska fungera i […]

10 april

Inera utreder nationell nätverksplattform

Publicerat i Nyheter

Parallellt med att ett beslutsunderlag kring ett landstingsgemensamt patologinätverk förbereds för hälso- och sjukvårdsdirektörerna har en förfrågan skickats in till Inera om förvaltning av en nationell nätverksplattform. Baserat på erfarenheterna i ExDIN-projektet och andra utvecklingsprojekt inom patologin kring vilka tekniska krav som ställs på en IT-plattform för att kunna driva ett nationellt patologinätverk har en […]

7 april

Kronoberg nyfikna på ExDIN

Publicerat i Nyheter

Kronoberg besökte ExDIN i Stockholm för att lära sig mer om vad projektet kommit fram till och hur nätverkssamarbetet fungerar i praktiken. Dagen började med en presentation samt diskussion av resultaten från ExDIN samt tankarna kring att etablera ett gemensamt landstingsnätverk. Därefter genomfördes ett besök på S:t Göran där nätverksplattformen demonstrerades. ”Det finns mycket som ExDIN […]

20 mars

Stort intresse för nationellt nätverk på patologi-konferens

Publicerat i Nyheter

Den 15:e mars arrangerade Svensk förening för patologi en heldagskonferens där alla patologiverksamheter var inbjudna. Deltagarna visade på stort intresse för ett nationellt nätverk för att samordna kompetenser och resurser. Detta förstärktes av resultatet från en enkät som skickades ut till verksamhetschefer inför konferensen: 95% har påbörjat digitalisering av verksamheten 60-80% av verksamheterna är idag […]