En medlem får tillgång till en nätverksplattform som är ett IT-stöd för att enkelt och säkert kunna samarbeta med andra medlemmar. Nätverksplattformen tillhandahålls av Sectra och har följande funktionalitet:

Ett arbetsflöde integrerat med LIS och bildvisare som möjliggör distansgranskning genom

  • behörighetsstyrda arbetslistor,
  • rapportering via svarsmallar och kodverk,
  • dikteringslösning,
  • möjlighet att göra efterbeställningar,
  • statistikfunktion för rapportering och fakturering, samt
  • kontraktsmotor som förenklar anslutning av nya parter.

Teknisk support

För teknisk support av nätverksplattformen registrerar ni ärendet direkt hos Sectra support:

Telefon: +46 13 23 52 99
E-mail: support@sectra.se

Ange ExDIN i ämnesraden på ärendet. Tekniska problem som är relaterade till lokala IT-system registrerar ni direkt med lokal IT-support.

Tekniska beställningar

För tekniska beställningar så som en teknisk anslutning kontaktar ni markus.ralund@sectra.com.
Nytt kontrakt beställer ni genom att registrera ett Tjänstekontrakt i Medlemsportalen.

Användarfrågor och konfiguration

Användar- och konfigurationsfrågor kring nätverksplattformen samt frågor kring hur nätverket fungerar registrerar ni här. Befintliga ärenden kan ni söka efter och uppdatera här.

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till ExDIN? Kontakta oss.