Nätverket använder sig av två tekniska plattformar:

Medlemsportal

Syftet med medlemsportalen är att medlemmarna enkelt ska identifiera vilka andra patologilabb som uppfyller behov av krav på kompetens och kapacitet. Varje medlem har en medlemsprofil som beskriver de tjänster som man är intresserad av samt vilka kvalitetskrav man uppfyller. Även patologernas diagnostiska kompetens redovisas. Detta är sökbart och på så sätt kan man kontakta de medlemmar som man önskar samarbeta med.

Medlemsportalen är egenutvecklad och ägs av Nätverket.

Nätverksplattform

Nätverksplattformen stödjer den diagnostiska processen mellan två labb. Den innehåller funktioner för att skicka patientfall, göra efterbeställningar samt granska och besvara fall. En medlem kan ansluta sig på två sätt som kund:

  • Manuell. Manuell uppladdning av patientinformation och bilder via ett webbformulär.
  • Automatisk. LIS och lokalt bildlager ansluts så att patientfall med bilder kan skickas från LIS.

En utförare har tillgång till sin “arbetsstation” via webbgränssnittet och behöver inte göra några tekniska anslutningar.

Nätverksplattformen köps in av Nätverket utifrån specificerade tekniska krav.