Nätverkets fortsatta utveckling är beroende av att många patologilabb deltar i nätverket och bidrar för att:

 • Realisera nyttan med att samordna Sveriges patologiresurser
 • Nå samsyn kring förutsättningarna för att samarbeta kring diagnostik
 • Få tillgång till resurser för driva på utvecklingsarbetet
 • Få skalfördelar och kostnadseffektivet för labben
 • Skapa trovärdighet för en nationell förvaltning av nätverksplattform

Nätverket finansieras av medlemmarna själva och avgiften bestäms av styrgruppen på årsbasis.

Fastställd avgift 2018

Månadsavgift:                         8 000 kr per landsting.
Kostnad per skickat fall:        0 kr

En medlem står för egna omkostnader så som personal, resor och teknisk anslutning. Priset för granskningstjänsterna överenskommes och betalas mellan Medlemmarna.

I månadsavgiften ingår:

 • Möjlighet till diagnostiskt samarbete med andra medlemmar
 • Delta i styrgruppen och ta beslut kring nätverkets utveckling
 • Delta i arbetsgrupper och medverka till nätverkets utformning
 • Tillgång till Navets koordinerande och stödjande resurser
 • Tillgång till alla resultat som tagits fram, inkl avtalsmallar och Medlemsportal

Anslutning till nätverksplattform

Ett landsting kan medverka i Nätverket utan att nödvändigtvis ansluta sig till Nätverksplattformen. Ifall man önskar ansluta sig finns två anslutningstyper att välja mellan för att skicka fall i Nätverket:

 • Manuell: Kunden använder webbformulär för att registrera textinformation och ladda upp bildmaterial.
 • Automatisk: Kunden kan utföra allt arbete inifrån eget LIS på ett automatiserat sätt. Kräver koppling till lokalt LIS och bildlager.

Nätverksplattformen inkluderar de verktyg som är nödvändiga för att granska och besvara patientfall online.

Följande aktiviteter ingår när ett landsting bestämmer sig för att ansluta sig till nätverksplattformen:

ExDINs anslutningsprocess

Nätverkets anslutningsprocess

I månadsavgiften ingår en projektledare från Navet som leder anslutningsprojektet tillsammans med en projektledare hos medlemmen.

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till Nätverket? Kontakta oss.