11 maj

Svensk förening för patologi inser att det finns behov för en nationell samarbetsplattform

Publicerat i Uncategorized

Svensk förening för patologi är intresserad i utvecklandet av en nationell samarbetsplattform inom patologi. Syftet är att med en nationell samarbetsplattform, i linje med den övergripande nivåstruktureringen av vården att utveckla kvalitestarbetet och harmonisera patologiverksamheten och professionen för att nå målet – en jämlik vård för patienterna i nationen. Målet med en nationell samarbetsplattform är […]

27 april

ExDIN har tagit fram ett ledningssystem för diagnostiskt nätverk

Publicerat i Uncategorized

ExDIN har under projekttiden arbetat mycket med att förstå hur ett nätverk bör fungera. Det omfattar bland annat: Modell för styrning av nätverket Vilka roller behöver finnas i nätverket och på varje labb samt vad deras ansvar är Checklistor för vad som behöver göras när ett labb ansluter sig Processbeskrivningar för hur man inleder samarbete […]