1 mars

ExDIN deltar på workshop om nationell samverkan på digital bas

Publicerat i Nyheter

Svensk förening för patologi har bjudit in Sveriges verksamhetsledare inom patologi till en workshop som är en fortsättning på tidigare nationella möten som syftar till att förbättra patologin i Sverige. Tidigare har nationella möten hållits där bland annat en vision för 2020 formulerades. Denna gång kommer fokus att vara på möjligheten till den samverkan som möjliggörs med […]

27 februari

Region Gävleborg uppkopplade till ExDIN-nätverket

Publicerat i Nyheter

Region Gävleborg är numera uppkopplade till ExDIN-nätverket och kan börja samarbeta med andra medlemmar. ”Region Gävleborg är sedan tidigare digitala så vi kunde påbörja anslutningsarbetet direkt och det är spännande att nu ha möjligheten att kunna samarbeta med andra medlemmar i nätverket. Vi har redan initierat ett nytt samarbete som vi inte hade innan vi […]

20 februari

Region Jämtland-Härjedalen uppkopplade till ExDIN nätverk

Publicerat i Nyheter

Östersund har färdigställt sin anslutning till ExDIN-nätverket och kan nu skicka in fall för granskning av andra medlemmar. Driften av patologiverksamheten i Region Jämtland-Härjedalen, där Östersund ingår, sker i samarbete med Västerbottens Läns Landsting och de kommer att besluta om vilka typer av preparat som kommer att skickas till andra medlemmar i ExDIN-nätverket för bedömning. […]

13 februari

Västerbotten uppkopplade till ExDIN-nätverket

Publicerat i Nyheter

Västerbottens läns landsting är nu uppkopplade för att kunna skicka in fall digitalt för granskning i ExDIN-nätverket. ”Umeå har införskaffat nödvändig lokal teknisk utrustning för digital patologi. Det är kul att vi nu kan börja samarbete med andra medlemmar i nätverket. För att förbereda oss för större volymer har vi redan påbörjat att göra den […]

30 januari

ExDIN investerar i kvalitet

Publicerat i Nyheter

Medlemmarna i ExDIN nätverket har beslutat att investera i att starta en systematisk kvalitetsuppföljning av den diagnostik som görs i nätverket med syftet att få en högre och jämnare kvalitet. Kvalitetsarbetets inriktning är att Navet tillhandahåller resultat från utvärderingar till medlemmarna i syfte att höja medvetenheten och kompetensen. Arbetet leds av Lennart Mellblom, Sakkunnig patolog […]

23 januari

ExDIN startar användargrupp

Publicerat i Nyheter

I takt med att aktiviteten i nätverket ökar kommer flera operativa frågor att behöva samordnas mellan medlemmarna och nya behov på infrastrukturstöd att uppstå. ExDIN har därför startat en användargrupp som består av en representant, så kallad superuser, från samtliga medlemmar i nätverket. Superusergruppen leds av Kristina Landqvist, Nätverkskoordinator i Navet, och har till uppgift att: […]

6 januari

ExDIN publicerat på Dela Digitalt

Publicerat i Nyheter

ExDIN har publicerats Sveriges kommuners och landstings gemensamma plattform Dela Digitalt. Om Dela Digitalt Dela Digitalt utvecklas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbund och lanserades i november 2016. Syftet med Dela Digitalt är att bidra till verksamhetsutveckling och förändringsarbete i hela offentlig sektor. Genom att dela utvecklingsidéer, metoder och verktyg och […]

1 januari

Ny organisation – Navet – etableras i nätverket

Publicerat i Nyheter

För att kunna ge bättre stöd till medlemmarna i ExDIN-nätverket etableras nu en mindre, gemensam organisation som benämns Navet.  Navets uppgifter är: Teknisk drift, support och förvaltning av medlemsportalen och nätverksplattformen Säkerställa att hanteringen av patientdata följer gällande lagstiftning i nätverket Förvalta och vidareutveckla nätverksmodellen, dvs det gemensamma regelverket för hur nätverket fungerar Anslutningsstöd för […]

20 december

Uppsala ny medlem i ExDIN

Publicerat i Nyheter

Region Uppsala har skrivit på avtal för att medverka i ExDIN-nätverk. ”Vi ser ett stort värde av att vara med i nätverket för att kunna samarbeta med andra patologilabb i Sverige, både de vi har etablerade samarbeten med och nya. Vi kommer initialt fokusera på att erbjuda granskning i nätverket för att i ett senare […]

15 november

Region Gävleborg ny medlem i ExDIN

Publicerat i Nyheter

Vi välkomnar ännu en medlem till ExDIN-nätverket, Region Gävleborg. Anslutningsarbetet påbörjas i dagarna, med stöd av en dedikerad anslutningsprojektledare från nätverket, och beräknas vara klart i början av våren. – Arbetet med att rekrytera flera landsting har gett resultat och vi ser detta som en bra start för etablering av nätverket i Mellansverige. Gävle har […]