23 maj

ExDIN på agendan på SvFFP styrelsemöte

Publicerat

Under vårmötet i patologi fick ExDIN möjlighet att träffa styrelsen i Svensk Förening för Patologi. I presentationen framförde ExDIN viktiga aspekter av nätverket: Nätverket är till för att labben ska kunna hjälpa varandra med primärgranskning och konsultationer Nätverket drivs av medverkande labbverksamheter Nätverket är öppet för alla labbverksamheter som vill vara med ExDIN berättade att […]

15 maj

Gemensamma standarder tillämpas i nätverket

Publicerat

I nätverkssamarbete är det utmanande för patologer att behöve förhålla sig till labbens olika kodverk och riktlinjer för utformning av svar. ExDIN har därför tagit beslut om att tillämpa de senaste KVAST-standarderna i nätverket för att skapa homogenitet, enkelhet och högre kvalitet. Det finns en tillsatt arbetsgrupp, patologgruppen, med representanter från varje labb i nätverket […]

7 maj

Sydöstran uppmärksammar ExDIN-nätverket

Publicerat

Sydöstran, en tidning med läsare i Sydöstra Sverige, har skrivit en artikel om hur Landstinget Blekinge nyttjar digitaliseringens fördelar genom att delta i ExDIN-nätverket. Läs hela artikeln här: Blekinge i framkant med prover på skärm Om ExDIN-nätverket ExDIN är ett diagnostiskt diagnostiskt nätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt […]

3 maj

Innovation day: ExDIN-nätverket som exempel på digitaliseringens vinster

Publicerat

Innovation day är ett årligt arrangemang som arrangeras av Blue Science park, Blekinge tekniska högskola, Almi, Landstinget Blekinge, Blekinges kommuner, Blekinge Business Incubator samt Stena Line. Målgrupp för konferensen är företag, nybörjare, akademi och offentlig sektor I samband med Innovation Day i Karlskrona i år deltog ExDIN på en utställning för innovationer inom eHälsa, telecom/IT […]

24 april

ExDIN på vårmötet

Publicerat

ExDIN kommer att ställa ut på vårmötet med en egen monter där besökarna har möjlighet att lära sig mer om hur ett nationellt nätverk fungerar, vad planerna är och vad fördelarna med att gå med i nätverket är. Representanter i montern är Kristina Landqvist och Magnus Hök som arbetar med att koordinera nätverket på uppdrag […]

17 april

Krav på nätverksplattform beskrivna

Publicerat

ExDIN-nätverket har tagit fram ett dokument som övergripande beskriver de krav som ställs på en nätverksplattform. Denna kravbild är ett resultat av de erfarenheter som medlemmarna i nätverket har av att samarbeta kring diagnostiska tjänster under flera år. Syftet med dokumentet är  att kunna föra en dialog med teknikleverantörer och andra intressenter kring vilket behov […]

9 april

Betydligt snabbare diagnostik med nätverk

Publicerat

En analys visar att prover som diagnosticeras genom nätverket har 10-15 dagar snabbare svarstid än om man skickar glas per post. I analysen jämfördes prover som granskas digitalt i nätverket med prover som skickas per post. Den stora skillnaden består i att många manuella steg undviks i nätverket där glasen “ligger och väntar” på nästa steg. Det […]

26 mars

Ineras förstudie om nationellt nätverk har startat

Publicerat

Inera har sedan tidigare beslutat att utreda behovet och utformning av ett nationellt nätverk inom patologi. Ineras tilltänkta roll är att leverera denna tjänst till alla landsting och privata utförare inom patologi i Sverige. Inera har tillsatt en projektledare, Pär Holm, och kompetensöverföring från ExDIN har påbörjats. Därefter kommer en dialog med övriga labb i […]

16 februari

Bröstcancerföreningen vill veta mer om ExDIN

Publicerat

Bröstcancerföreningen i Blekinge har genomfört en bröstkonferens där ett av fokusområdena var jämlik vård. Detta upplevs som ett problem i dagens vård av föreningen och man önskar ha en dialog med sjukvården om hur jämlik vård kan säkerställas. ExDIN:s nätverkskoordinator Kristina Landqvist blev inbjuden för att berätta om provets väg genom labbet, vilka utmaningar patologin […]

2 februari

Inera utreder nationellt nätverk

Publicerat

SKL har gett Inera i uppdrag att genomföra en utredning kring förutsättningarna för en nationell tjänst som stödjer ett nationellt diagnostiskt patologinätverk. Inera har i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv. Målsättningen är att ta in synpunkter från Sveriges patologiverksamheter kring vilka behov ett nationellt nätverk ska stödja och vilka krav på en nätverksplattform som […]