ExDINs framgång förutsätter att patologiverksamheter ansluter sig till nätverket. ExDIN erbjuder en patologiverksamhet två typer av medlemskap:

Aktivt medlemskap:

 • Tillgång till medlemsportal
 • Stöd för anslutning till nätverk för att samarbeta med andra medlemmar
 • Plats i styrgrupp för nätverket
 • Tillgång till typfallsdatabas
 • Tillgång till andra medlemmars erfarenheter kring digitalisering

Förberedande medlemskap:

 • Tillgång till medlemsportal
 • Tillgång till typfallsdatabas
 • Tillgång till andra medlemmars erfarenheter kring digitalisering

En ny medlem kan vara kund och/eller utförare i nätverket.

Anslutningsprocess

När en organisation bestämmer sig för att bli en aktiv medlem så behöver man genomföra följande aktiviteter:

 

ExDINs anslutningsprocess

ExDINs anslutningsprocess

 

Aktiviteternas längd och omfattning beror på om medlemmen ska vara kund eller utförare i nätverket samt på vilket tekniskt sätt man önskar ansluta sig. Navet tillhandahåller en anslutningsprojektledare som leder projektet tillsammans med en projektledare hos medlemmen. Medlemmens projektledare har till uppgift att koordinera verksamhetens olika aktiviteter och interna resurser under anslutningstiden.

Medlemmen kan ha mer eller mindre förberedelser att göra lokalt inför att ansluta sig till nätverket. Det kan handla om tekniska förutsättningar, processer och rutiner. Vad som behöver göras kommer initialt att kartläggas i den inledande workshopen.

Roller

En medlem behöver utse ett antal roller i sin lokala organisation. Hur ansvaret fördelas kan se olika ut beroende på hur man är organiserad, men typiskt handlar det om följande roller:

 

Roller inom ExDIN-nätverket

Roller inom ExDIN-nätverket

 

Det finns ett antal lokala processer som medlemmen behöver definiera för att samarbetet i nätverket ska fungera på ett effektivt och tydligt sätt, exempelvis hur patientfall skickas och tas emot.

Anslutning

En medlem i rollen som kund har fler olika alternativ att ansluta sig till nätverksplattformen. Val av teknisk anslutning görs utifrån verksamhetsbehov och lokala tekniska förutsättningar. Det finns två nivåer att välja mellan:

 • Professional: Kunden använder webbformulär för att registrera text-information och kan koppla lokala bilder till fallet på ett enkelt sätt. För digitala bilder krävs en koppling till lokalt bildlager/-visare.
 • Premium: Kunden kan utföra allt arbete inifrån eget LIS på ett automatiserat sätt. Kräver koppling till lokalt LIS och lokalt bildlager/-visare.

Det är också möjligt att ansluta sig till nätverket för att skicka glas till en utförare, exempelvis för att få fördelarna av säker och effektiv hantering av patientfall parallellt som man digitaliserar lokalt.

De medlemmar som är utförare ansluter sig alla på samma sätt. Nätverksplattformen inkluderar de verktyg som är nödvändiga för utförare att granska och besvara patientfall online. En medlem som ska ha rollen som utförare i nätverket behöver säkerställa att lokala granskningsstationer uppfyller de tekniska kraven för nätverket. Det krävs ingen teknisk anslutning till lokala system för att vara utförare och granska patientfall i nätverket.

Profil

Innan samarbete kan etableras kommer medlemmens profil att skapas. Profilen omfattar:

 • intyg från medicinskt ansvarig på deltagande patologers granskningsbehörighet
 • om laboratoriet är ackrediterat eller inte
 • vilka tjänster man önskar nyttja/utföra

Denna profil görs tillgänglig för övriga medlemmar i nätverket så att det blir enkelt att finna varandra. När man har kommit överens om att samarbeta och vilka tjänster man önskar nyttja/utföra med en eller flera medlemmar så sätts det upp i nätverksplattformen av Navet. Då finns alla förutsättningar på plats för att kunna dela patientfall för expertkonsultation och specialistgranskning.

Anslut dig till ExDIN

Intresserad av att ansluta dig till ExDIN? Kontakta oss.