Samarbetet mellan patologilabben i Region Gävleborg och på Unilabs utvidgas!

Publicerat den okt 1, 2018

Nätverket ExDin möjliggör en snabbare diagnostik mellan de patologilabb som deltar. Region Gävleborg har sedan tidigare skickat flertalet hudfall digitalt till Unilabs för konsultation och utvidgas nu till att även skicka leverfall digitalt.

”Jag tycker att det funkar väldigt bra med ExDin, vi får snabbare svar tillbaka vilket även klinkern uppskattar eftersom det ofta rör sig om fall där man behöver en säker diagnos för att kunna besluta om behandlingsplan”, säger Shinta Tan, Överläkare vid Enheten för klinisk Patologi och Cytologi, Region Gävleborg.

“Vårt samarbete med Gävleborg fungerar smidigt och ger en god överblick över besvarade och obesvarade konsultationer. Det är roligt att vi även har utökat samarbetet med Leverkonsultationer. Det fungerar mycket bra att granska och diagnosticera för Region Gävleborg. Det går snabbt att få fall digitalt jämfört med att få förfrågan via posten”, säger Annika Ternesten Bratel.

En tidigare jämförelse mellan att arbeta digitalt i nätverk och skicka glas visar på upp till 10-15 dagars kortare svarstid genom att undvika alla manuella steg i processen.

ExDIN-nätverket är öppet för alla landsting som vill delta. Läs om fördelarna med och villkoren för medlemsskap på ExDINs hemsida.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet. ExDIN-nätverket är öppet för alla landsting som vill delta.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller läs mer på nätverkets hemsida www.exdin.com.