Gefle Dagblad skriver om fördelarna med ExDIN

Publicerat den jun 20, 2018

Gefle Dagblad har skrivit om hur ExDIN-nätverket bidrar till kortare cancerköer i Region Gävleborg.

Digital teknik kortar väntetiderna hos patologen – cancerpatienter får snabbare diagnos

Ny teknik gör det möjligt för patologen vid Gävle sjukhus att snabbare få de utlåtanden från experter ute i landet som krävs för vissa diagnoser. Proverna skickas och granskas digitalt, något som kortat väntetiderna och ökat säkerheten för bland annat cancerpatienter.

– Väntan innebär stor oro, det är viktigt att göra den så kort som möjligt, säger Gordan Maras, ST-läkare på patologen i Gävle.

Varje år blir cirka 17 000 patienter ärenden hos patologavdelningen på Gävle sjukhus. Vid avdelningen tar man via analys av prover reda på om patienterna har någon sjukdom och vilken den i så fall är.

Avdelningen ligger långt framme i digitaliseringen av sin verksamhet. Det mesta av hanteringen är i dag digital vilket innebär att patologerna granskar prover på dataskärm istället för i mikroskop.

Bild 1

Det går snabbare och är säkrare att analysera prover på datorn än i mikroskop, tycker Gordan Maras, ST-läkare vid patologavdelningen på Gävle sjukhus.

Nu håller den digitala tekniken på att slå igenom även vid den kommunikation Gävlepatologerna har med kolleger på andra sjukhus. Det handlar om de fall där patologerna i Gävle behöver hjälp med analysen av en utomstående expert, ofta en subspecialiserad patolog vid något universitetssjukhus.

Traditionellt skickas de objektsglas som ska analyseras med posten i paketerade försändelser. Numera kan den här informationen överföras digitalt. Det går betydligt snabbare.

– Svarstiderna kortas med 10-15 dagar, berättar Therese Magnusson, medicinsk sekreterare på patologen i Gävle.

För patienterna är detta en stor vinst. Väntan på ett provsvar kan vara väldigt påfrestande. Är det cancer eller inte? är en fråga som många plågas av. Istället för att det ska ta runt 20 dagar att få ett besked kan väntan nu begränsas till fem-sex dagar.

bild 2

Här scannas objektglasen in. Sedan tar patologerna upp och analyserar informationen på sina datorskärmar.

Det är vid misstanke om vissa komplexa diagnoser, till exempel lymfom, som patologerna i Gävle behöver den här externa analyshjälpen. Liksom andra mindre sjukhus kan Gävle inte ha den specialistkompetens som krävs för alla patientfall utan måste ibland vända sig till större universitetssjukhus.

Hittills har det dock gått trögt att bygga upp ett digitalt samarbete med andra sjukhus. Få patologenheter ligger lika långt framme digitalt som Gävle. Hanteringen av analyser har därför i stor utsträckning fortsatt ske på det gamla viset via postförsändelser.

bild 3

Varje år granskas cirka 60 000 sådana här objektsglas vid patologavdelningen i Gävle. Allt oftare sker hanteringen digitalt.

Men nu har ett nytt nätverk, Exdin, bildats där Gävleborg och sex andra regioner plus ett laboratorium arbetar tillsammans för att öka det digitala flödet. Det har lett till att alltfler analyser nu görs digitalt, något som är till fördel inte minst för patienterna. Det är inte bara väntetiderna som minskat. Patientsäkerheten har också ökat.

– Den digitala tekniken är mer precis. Det är lättare att göra säkra analyser när man har materialet framför sig på en skärm än när man har det på ett glas och granskar det i mikroskop, säger Gordan Maras.

Han är ung och tycker att det känns naturligt att använda den digitala tekniken. Äldre patologer har haft svårare för omställningen. Men på sikt kommer den nya tekniken att slå igenom helt även i övriga landet, tror man på patologen i Gävle.

– Det här är bara början, säger Irene Silverlo, vårdenhetschef på patologen i Gävle.

bild 4

Patologen i Gävle ligger långt framme i digitaliseringen, konstaterar Irene Silverlo, vårdenhetschef, Anna Sörebö, projektledare, Karin Magnusson, medicinsk sekreterare, och Gordan Maras, ST-läkare.

Att satsa hårt på den digitala tekniken har ur rekryteringssynpunkt varit viktigt för patologavdelningen i Gävle. Det råder stor brist på patologer i Sverige. Att kunna erbjuda läkare att arbeta på distans, såsom den digitala tekniken medger, är en stor fördel, menar Irene Silverlo.

– Rent ergonomiskt är det också bättre att arbeta vid en dator än att stå böjd över ett mikroskop, betonar hon.

Se artikel i sin helhet här.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet. ExDIN-nätverket är öppet för alla landsting som vill delta.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller läs mer på nätverkets hemsida www.exdin.com.