ExDIN på agendan på SvFFP styrelsemöte

Publicerat den maj 23, 2018

Under vårmötet i patologi fick ExDIN möjlighet att träffa styrelsen i Svensk Förening för Patologi. I presentationen framförde ExDIN viktiga aspekter av nätverket:

  • Nätverket är till för att labben ska kunna hjälpa varandra med primärgranskning och konsultationer
  • Nätverket drivs av medverkande labbverksamheter
  • Nätverket är öppet för alla labbverksamheter som vill vara med

ExDIN berättade att man arbetar med att komplettera och införa kvalitetsstandarder som KVAST tagit fram, vilket är positivt för kvaliteten i Nätverket och för medverkande labb i allmänhet.

SvFFP ställde sig positiv till att labbverksamheterna driver nätverket och att man arbetar med att tillämpa de standarder som finns.

Mötet avslutades med att diskutera på vilket sätt labben i ExDIN, med sina erfarenheter kring digitalisering, skulle kunna bistå SvFFP med att hjälpa de labb som påbörjat sin digitalisering med erfarenheter. ExDIN ställde sig mycket positiv till detta.

“Mötet var i en positiv anda med många intressanta frågor och konstruktiva ideér. Det fanns ett behov av att diskutera hur ExDIN drivs och utvecklas samt hur vi samarbetar med KVAST så att det sker i en riktning som föreningen stödjer. Det var extra kul att man kan se de labb som är med i ExDIN som en tillgång även för att delge erfarenheter kring digitalisering i allmänhet till de labb som precis påbörjat det arbetet.” 

Magnus Hök, Ansvarig Navet, EXDIN-nätverket

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet. ExDIN-nätverket är öppet för alla landsting som vill delta.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller läs mer på nätverkets hemsida www.exdin.com.