Gemensamma standarder tillämpas i nätverket

Publicerat den maj 15, 2018

I nätverkssamarbete är det utmanande för patologer att behöve förhålla sig till labbens olika kodverk och riktlinjer för utformning av svar. ExDIN har därför tagit beslut om att tillämpa de senaste KVAST-standarderna i nätverket för att skapa homogenitet, enkelhet och högre kvalitet.

Det finns en tillsatt arbetsgrupp, patologgruppen, med representanter från varje labb i nätverket som arbetar med denna fråga. I de fall det saknas riktlinjer eller de finns tolkningsutrymme så för patologgruppen en dialog med KVAST om detta. Målsättningen är att ha en enhetlig standard som tillämpas av alla medverkande labb. En första version är framtagen där det nu pågår en analys lokalt på labben kring hur stor avvikelse det finns. Nästa steg är att införa den gemensamma standarden lokalt på labben.

“Det finns ett otroligt driv i patologgruppen och ett starkt stöd från labben i allmänhet att åstadkomma detta. Det kommer att innebära förenklingar och tidsbesparingar, men framför allt tror vi på en kvalitetshöjande effekt. Samarbetet med KVAST har utvecklats på ett positivt sätt och det finns ett gemensamt intresse om att tillämpa de standarder som finns så brett som möjligt. I takt med att nätverket växer kommer det att bli mer homogent i Sverige.” 

Kristina Landqvist, Nätverkskoordinator, EXDIN-nätverket

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet. ExDIN-nätverket är öppet för alla landsting som vill delta.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller läs mer på nätverkets hemsida www.exdin.com.