Krav på nätverksplattform beskrivna

Publicerat den apr 17, 2018

ExDIN-nätverket har tagit fram ett dokument som övergripande beskriver de krav som ställs på en nätverksplattform. Denna kravbild är ett resultat av de erfarenheter som medlemmarna i nätverket har av att samarbeta kring diagnostiska tjänster under flera år. Syftet med dokumentet är  att kunna föra en dialog med teknikleverantörer och andra intressenter kring vilket behov en nätverksplattform behöver uppfylla.

Ladda ner dokument

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller läs mer på nätverkets hemsida www.exdin.com.