Betydligt snabbare diagnostik med nätverk

Publicerat den apr 9, 2018

En analys visar att prover som diagnosticeras genom nätverket har 10-15 dagar snabbare svarstid än om man skickar glas per post. I analysen jämfördes prover som granskas digitalt i nätverket med prover som skickas per post. Den stora skillnaden består i att många manuella steg undviks i nätverket där glasen “ligger och väntar” på nästa steg. Det är exempelvis packning av prover, skickning per post, intern hantering för tilldelning av glas till patolog och manuella registreringar. Allt detta undviks genom nätverket där patologen aviseras så snart provet finns tillgängligt för digital granskning och svaret återförs direkt när det är signerat.

“Det är synd att inte fler har förstått att det här är så bra och smidigt! Utöver att det går betydligt snabbare har vi mycket bättre kontroll på vilka prover som skickats, var de befinner sig i processen och när svaret kommer tillbaka. Klinikern får en bättre service och kan inleda behandlingen av patienten tidigare.  I slutändan är det patienten som blir vinnare.” 

Therese Magnusson, Medicinsk sekreterare Gävle

ExDIN-nätverket är öppet för alla landsting som vill delta. Läs om fördelarna med och villkoren för medlemsskap på ExDINs hemsida.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller läs mer på nätverkets hemsida www.exdin.com.