Villkor för medlemsskap 2018 fastställda

Publicerat den jan 28, 2018

Styrgruppen har beslutat om villkoren för att delta i nätverket under 2018. En region eller ett landsting betalar följande:

Månadskostnad:  8 000 kr

Kostnad per patientfall: 0 kr

I medlemsskapet ingår:

  • Möjlighet till diagnostiskt samarbete med andra medlemmar
  • Skicka/ta emot obegränsat antal fall för granskning
  • En plats i styrgruppen
  • Ta beslut kring nätverkets utformning och utveckling
  • Tillgång till Navets koordinerande och stödjande resurser
  • Tillgång till alla resultat som tagits fram, inkl avtalsmallar, och Medlemsportal

“Nätverket är öppet för alla att patologiverksamheter att vara med och vi hoppas att villkoren uppfattas som attraktiva. Nätverket är inte vinstdrivande men behöver täckning för löpande utgifter. Vi hoppas också att landsting går med för att påverka nätverkets utformning även om man väljer att tekniskt ansluta sig vid ett senare tillfälle.”

Christer Svensson, Ordförande ExDIN styrgrupp

Månadsavgiften avser att finansiera de gemensamma resurserna i Navet. Initiativtagarna till nätverket har valt att finansiera teknikplattformen till fullo även för nytillkomna landsting och regioner. Utöver ovanstående betalar ett landsting sina egna kostnader för personal, resor och teknisk anslutning samt de granskningstjänster man nyttjar.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller läs mer på nätverkets hemsida www.exdin.com.