Stort intresse för nationellt nätverk på vårmötet

Publicerat den Maj 12, 2017 i Nyheter

ExDIN-projektet ställde ut på vårmötet för att berätta om vad projektet kommit fram till och hur planerna ser ut för att åstadkomma ett landstingsgemensamt diagnostiskt nätverk. Många kom förbi och var intresserade, oavsett yrkeskategori.

”Det är kul att se att det finns så stort intresse för ett nationellt patologinätverk. Det är en stor skillnad mot förra vårmötet, vilket jag tror beror på att verksamheterna har kommit vidare i sin digitalisering och också bättre förstår möjligheterna med att vara uppkopplade till ett gemensamt nätverk. En del av detta är att vi i ExDIN-projektet har blivit tydligare i vår kommunikation genom att vi nu har bättre kunskap kring vad som fungerar och vad som inte fungerar. Varje möte bidrar till en bättre förståelse kring hur ett nätverk bör fungera och vad olika landsting vill använda nätverket till. Vi har fått flera nya idéer på vårmötet kring hur ett nätverk kan utvecklas i framtiden.”, säger Kristina Landqvist, Nätverkskoordinator ExDIN

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.