Svensk förening för patologi inser att det finns behov för en nationell samarbetsplattform

Publicerat den Maj 11, 2017 i Uncategorized

Svensk förening för patologi är intresserad i utvecklandet av en nationell samarbetsplattform inom patologi. Syftet är att med en nationell samarbetsplattform, i linje med den övergripande nivåstruktureringen av vården att utveckla kvalitestarbetet och harmonisera patologiverksamheten och professionen för att nå målet – en jämlik vård för patienterna i nationen.

Målet med en nationell samarbetsplattform är att det ska det vara möjligt att bland annat:

  • Genomföra on-line utbildningar
  • Ha ett lätt tillgängligt central nätverk för nationella riktlinjer och standarder
  • Enkelt ta del av fall som ingår i utskick från Equalis
  • Samordna nationella multidisciplinära konferenser
  • Samordna nationella organ specifika konferenser
  • Skicka/ta emot fall för konsultation/primärdiagnostik

Patologin som profession är ett verksamhetsområde under förändring. Utvecklingen kommer till stor del av de tekniska framsteg som inkluderar utveckling inom metodologin vad gäller vävnadsanalyser men även inom teknologin som gör det möjligt att I stället för analoga bilder arbeta med digitala, scanna vävnadssnitt som granskas digitalt.

”En gemensam nationell plattform som är kopplat till patologernas lokala arbetsmiljö skulle underlätta det dagliga arbetet och bli en viktig resurs för diagnostiken. De riktlinjer och svarsmallar som KVAST tar fram blir enkelt åtkomliga och kommer därför sannolikt användas i högre grad. Det blir också enklare att fortbilda sig. Det viktigaste är dock att det upplevs som ett bra stöd för patologerna och att det bidrar till en intressantare arbetsmiljö.”, säger Mats Wolving, KVAST-general

Idén om en nationell samarbetsplattform har också diskuterats inom Equalis som har uttryckt sitt stöd. Landstingen som deltar i ExDIN-projektet, ett projekt inom nätverksbildning, ser det som en positiv utveckling för patologin.

Samtliga landsting som medverkar i projektet ser många fördelar med att arbeta för en nationell samarbetsplattform för patologin. En större samordning skulle skapa större nyttor för patologin och ett landstingsgemensamt diagnostiskt nätverk passar väl in i den målbilden”, säger Christer Svensson, ordförande ExDIN styrgrupp

KVAST är Svensk förening för patologi kvalitets och standardiseringskommitté, vilken tillsammans med Equalis expertgrupp för patologi och cytologi även utgör styrgrupp för Equalis verksamhet inom området patologi. Equalis ägs av SKL, Svenska Läkaresällskapet och Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap med uppdrag att organisera extern kvalitetssäkring för sjukvården i Sverige.

ExDIN är ett projekt som drivs av flertalet landsting med syftet att validera förutsättningarna för ett nationellt diagnostiskt patologinätverk.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.

Leave a Reply