Equalis stödjer nationell samarbetsplattform inom patologi

Publicerat den Maj 9, 2017 i Nyheter

Equalis, Svensk Förening för Patologi och ExDIN-projektet har beskrivit en gemensam målbild med att skapa en nationell samarbetsplattform inom patologi. Syftet är att tillhandahålla ett enkelt och användarvänligt stöd till patologiverksamheterna för att förbättra diagnostik med befintliga resurser och skapa förutsättningar för bättre och mer jämlik vård för patienterna.

Målet är att samordna de olika tekniska lösningar som finns inom patologin i en gemensam, nationell samarbetsplattform där alla patologiverksamheter är anslutna. Genom den nationella samarbetsplattformen ska det vara möjligt att bland annat:

  • Skicka/ta emot fall för konsultation/primärdiagnostik
  • Genomföra konferenser kring svåra fall
  • Genomföra on-line utbildningar
  • Svara på fall som ingår i utskick från Equalis
  • Få tillgång till nationella riktlinjer och standarder
  • Ladda ner svarsmallar

Samtidigt som patologin är under press på grund av bristande bemanning är det ett verksamhetsområde under stor förändring. Utvecklingen kommer bland annat av de tekniska framsteg som gör det möjligt att scanna vävnadssnitt och granska digitalt. De investeringar som har gjorts av landsting och andra organisationer de senaste åren för att ta fram lösningar på existerande utmaningar bör omhändertas på bästa sätt. Equalis styrelse stödjer därför initiativet kring en gemensam nationell samarbetsplattform för patologi.

Med en gemensam plattform finns förutsättningar att kostnadseffektivt göra uppföljningar av kvaliteten och ge återkoppling till patologiverksamheten. Vi tror också att arbetet med att skapa och införa gemensamma svarsmallar underlättas, vilket kommer att vara till en stor nytta för vården.”, säger Gunnar Nordin, VD Equalis

I ExDIN-projektet har vi haft fokus på att skapa förutsättningarna för ett nationellt nätverk. Det är spännande att det arbetet passar in i ett större sammanhang där ytterligare nyttor för patologin kan skapas. Samtliga landsting som medverkar i projektet ser många fördelar med förslaget och står bakom en vidareutveckling av nätverket till en nationell samarbetsplattform.”, säger Christer Svensson, ordförande ExDIN styrgrupp

Equalis ägs av SKL, Svenska Läkaresällskapet och Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap med uppdrag att organisera extern kvalitetssäkring för sjukvården i Sverige. KVAST är Svensk Förening för Patologis kvalitets och standardiseringskommitté, vilken tillsammans med Equalis expertgrupp för patologi och cytologi även utgör referensgrupp för Equalis verksamhet inom området patologi.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.