ExDIN deltog på Ineras programrådsmöte

Publicerat den Maj 5, 2017 i Nyheter

ExDIN deltog på Ineras programrådsmöte för att presentera nationellt patologinätverk och svara på frågor. Syftet var att programrådet ska förstå nyttan med ett nationellt diagnostiskt nätverk samt vad det innebär att förvalta en gemensam nätverksplattform.

Programrådet består av representanter från samtliga landsting och medverkar till att ta fram och prioritera Ineras årliga verksamhetsplan samt har en viktig roll i Ineras beställningsprocess där idéer och nya uppdrag bereds. Medlemmarna i rådet utses av respektive landstings- /regiondirektör.

Resultatet av mötet blev att programrådet beslutade att Inera ska skicka ut en intresseanmälan till landstingen kring att Inera förvaltar nätverksplattformen. En del i uppdraget blir att genomföra en gemensam upphandling av teknisk lösning utifrån landstingens krav. Om intresset från landstingen blir tillräckligt stort kommer Inera att bereda en avsiktsförklaring som landstingen undertecknar.

”Jag uppfattade det som att programrådet såg behovet av att hitta lösningar på patologins utmaningar och programrådet var överlag positivt inställda till ett nationellt diagnostiskt nätverk. Jag hoppas att landstingen nu har den information som behövs för att kunna ta ett beslut i frågan. Det är viktigt att förstå att möjligheten att skapa ett nationellt nätverk är som störst nu, de som redan är digitaliserade kommer annars att skapa egna, lokala lösningar för att lösa de behov man har. Inom kort kan därför möjligheten att samordna patologin försvinna.”, säger Magnus Hök, Projektledare ExDIN.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.