ExDIN har tagit fram ett ledningssystem för diagnostiskt nätverk

Publicerat den Apr 27, 2017 i Uncategorized

ExDIN har under projekttiden arbetat mycket med att förstå hur ett nätverk bör fungera. Det omfattar bland annat:

  • Modell för styrning av nätverket
  • Vilka roller behöver finnas i nätverket och på varje labb samt vad deras ansvar är
  • Checklistor för vad som behöver göras när ett labb ansluter sig
  • Processbeskrivningar för hur man inleder samarbete mellan labb
  • Processbeskrivningar för att skicka och granska prover
  • Anslutnings- och samarbetsavtal som säkerställer ett tydligt ansvar hos parterna utifrån gällande lagar
  • Utbildningsmaterial

Totalt är det 39 dokument som tagits fram och sammanställts i ett enhetligt ledningssystem för ett diagnostiskt nätverk. Detta är oberoende av underliggande teknisk plattform och kan återanvändas för ett nationellt nätverk.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.

Leave a Reply