Inera utreder nationell nätverksplattform

Publicerat den Apr 10, 2017 i Nyheter

Parallellt med att ett beslutsunderlag kring ett landstingsgemensamt patologinätverk förbereds för hälso- och sjukvårdsdirektörerna har en förfrågan skickats in till Inera om förvaltning av en nationell nätverksplattform.

Baserat på erfarenheterna i ExDIN-projektet och andra utvecklingsprojekt inom patologin kring vilka tekniska krav som ställs på en IT-plattform för att kunna driva ett nationellt patologinätverk har en förfrågan till Inera ställts kring förvaltning. En del i detta uppdrag blir att upphandla en gemensam teknisk lösning på marknaden baserat på de krav som finns.

”Vi har tagit fasta på resultatet från en enkät till alla patologiverksamheter där majoriteten föredrog en nationell organisation som förvaltare, även om det finns andra möjligheter. För att kunna driva frågan kring ett landstingsgemensamt patologinätverk så snabbt som möjligt framåt har vi parallellt skickat in en förfrågan till Inera som de nu bereder. Baserat på den erfarenhet som finns har övergripande tekniska krav specificerats, men detta kommer att behöva detaljeras gemensamt av landstingen inför en upphandling.”, säger Magnus Hök, projektledare ExDIN.

Efter att Inera har berett ärendet kommer en intresseförfrågan skickas ut till landstingen för beslut om man önskar att Inera förvaltar den nationella plattformen. Utöver förvaltning av den tekniska plattformen finns ett s k Nav som består av ca 3 personer som ansvarar för att koordinera nätverket ur ett verksamhetsperspektiv. Var detta Nav ska organiseras blir en del av landstingens beslut om att etablera ett gemensamt patologinätverk.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.