Kronoberg nyfikna på ExDIN

Publicerat den Apr 7, 2017 i Nyheter

Kronoberg besökte ExDIN i Stockholm för att lära sig mer om vad projektet kommit fram till och hur nätverkssamarbetet fungerar i praktiken. Dagen började med en presentation samt diskussion av resultaten från ExDIN samt tankarna kring att etablera ett gemensamt landstingsnätverk. Därefter genomfördes ett besök på S:t Göran där nätverksplattformen demonstrerades.

”Det finns mycket som ExDIN har arbetat med som ger ett nationellt nätverk en bra grund att stå på. Utöver förståelsen kring de tekniska kraven fick vi se avtalsmallar, processbeskrivningar, checklistor och en portal där landstingen kan läsa vilka kvalitetskrav andra labb uppfyller samt vilken kompetens patologer har. Detta underlättar när man beslutar om vilka man vill samarbeta med i nätverket. Sammantaget ett mycket lärorikt besök.”, säger Sanda Beglerbegovic, Verksamhetschef klinisk patologi och cytologi i Kronoberg.

”Vi uppskattar att Kronoberg tog sig tid för besöket och vi hade en mycket bra diskussion kring hur ett nationellt nätverk bör utformas för att möta landstingens behov. Vi hoppas fler tar sig tid att träffa oss då varje möte bidrar till en bättre förståelse om hur nätverket bör utformas.”, säger Magnus Hök, projektledare ExDIN.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.