Stort intresse för nationellt nätverk på patologi-konferens

Publicerat den Mar 20, 2017 i Nyheter

Den 15:e mars arrangerade Svensk förening för patologi en heldagskonferens där alla patologiverksamheter var inbjudna. Deltagarna visade på stort intresse för ett nationellt nätverk för att samordna kompetenser och resurser. Detta förstärktes av resultatet från en enkät som skickades ut till verksamhetschefer inför konferensen:

  • 95% har påbörjat digitalisering av verksamheten
  • 60-80% av verksamheterna är idag beroende av samarbete för att klara sitt vårduppdrag och behovet förväntas öka
  • 100% anser att det finns behov av att samarbeta nationellt utanför den egna sjukvårdsregionen

Det som verksamheterna anser viktigast för att åstadkomma ett nationellt samarbete är att digitalisering genomförs, att flertalet landsting är med och att det finns en huvudman som garanterar en långsiktigthet. Verksamheterna föredrar en nationell organisation så som SKL/Inera som huvudman och majoriteten anser att alla bör vara med att bidra ekonomiskt för att etablera ett nationellt nätverk, även om anslutningstakten kan variera.

”Det är glädjande att se att det finns så stort intresse och behov av ett nationellt patologinätverk. För deltagarna i ExDIN-projektet betyder det att resultatet av allt arbete som lagts ned kommer till nytta och sannolikt hjälpt till att driva frågan om ett nationellt nätverk framåt. För de verksamheter som inte är med i ExDIN betyder det att man får en flygande start med ett nationellt nätverk som sedan kan förädlas av landstingen över tiden.”, säger Magnus Hök, projektledare ExDIN

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.