ExDIN omnämnt i nyhetsbrevet Digital Hälsa

Publicerat den Mar 8, 2017 i Nyheter

ExDin omnämns som ett bra exempel på nätverkssjukvård i en debattartikel av Christina Kling-Hassler, verksamhetsutvecklare Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, i senaste numret av nyhetsbrevet för Digital Hälsa.

Om ExDIN-nätverket

ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt och säkert sätt med hög kvalitet.

Kontakta info@exdin.com om du vill ha mer information eller är intresserad av att gå med.