Senaste nytt

20 mars

Stort intresse för nationellt nätverk på patologi-konferens

Publicerat i Nyheter

Den 15:e mars arrangerade Svensk förening för patologi en heldagskonferens där alla patologiverksamheter var inbjudna. Deltagarna visade på stort intresse för ett nationellt nätverk för att samordna kompetenser och resurser. Detta förstärktes av resultatet från en enkät som skickades ut till verksamhetschefer inför konferensen: 95% har påbörjat digitalisering av verksamheten 60-80% av verksamheterna är idag […]

8 mars

ExDIN omnämnt i nyhetsbrevet Digital Hälsa

Publicerat i Nyheter

ExDin omnämns som ett bra exempel på nätverkssjukvård i en debattartikel av Christina Kling-Hassler, verksamhetsutvecklare Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland, i senaste numret av nyhetsbrevet för Digital Hälsa. Om ExDIN-nätverket ExDIN är ett diagnostiskt granskningsnätverk inom patologi som gör det möjligt för patologiverksamheter att utifrån lokala behov enkelt kunna samarbeta kring befintliga resurser och kompetenser på ett effektivt […]

6 mars

Unilabs uppkopplade till ExDIN-nätverket

Publicerat i Nyheter

Unilabs är nu uppkopplade för att kunna skicka digitala preparat för bedömning till ExDIN-nätverkets medlemmar. ”Unilabs har under hösten utvärderat olika tekniska lösningar för digital patologi och har parallellt arbetat med anslutningsarbetet till ExDIN nätverket. Det ger oss möjligheten att samarbeta med alla andra medlemmar i nätverket, både landsting vi samarbetar regionalt med idag och nya. ExDIN ger […]