Senaste nytt

24 april

ExDIN informerar om nationellt patologinätverk på vårmötet

Publicerat i Nyheter

ExDIN kommer att delta på vårmötet i Malmö för att svara på frågor om projektet och ett nationellt patologinätverk för granskning samt konsultationer. ”I och med att ett underlag har skickats till hälso- och sjukvårdsdirektörerna för beslut om ett landstingsgemensamt patologinätverk kommer varje patologiverksamhet att få ge besked om man står bakom ett sådant initiativ […]

17 april

Beslut om nationellt patologinätverk

Publicerat i Nyheter

Som vi alla känner till så har patologin sina utmaningar att möta det ökade behovet av god diagnostik i vården. Flera olika strategier kring utbildning, systematiskt kvalitetsarbete och nätverkssamarbete har diskuterats och också jobbats med de senaste åren parallellt med den pågående digitaliseringen. ExDIN-projektet har fokuserat på att validera hur ett nätverkssamarbete ska fungera i […]

10 april

Inera utreder nationell nätverksplattform

Publicerat i Nyheter

Parallellt med att ett beslutsunderlag kring ett landstingsgemensamt patologinätverk förbereds för hälso- och sjukvårdsdirektörerna har en förfrågan skickats in till Inera om förvaltning av en nationell nätverksplattform. Baserat på erfarenheterna i ExDIN-projektet och andra utvecklingsprojekt inom patologin kring vilka tekniska krav som ställs på en IT-plattform för att kunna driva ett nationellt patologinätverk har en […]