Senaste nytt

20 december

SKL planerar att utreda nationellt nätverk

Publicerat i Nyheter

SKL planerar att genomföra en utredning kring etablering av ett nationellt diagnostiskt patologinätverk och har givit Inera i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv. Målsättningen är att ta in synpunkter från Sveriges patologiverksamheter kring vilka behov ett nationellt nätverk ska stödja och vilka krav som ställs. I arbetet kommer resultaten och erfarenheterna från ExDIN att […]

11 december

ExDIN medverkar på regionmöte för laboratoriemedicin

Publicerat i Nyheter

Laboratoriemedicin i samverkan i Uppsala-Örebroregionen har haft möte för att diskutera samordningsfrågor. I det regionala specialistrådet ingår Uppsala, Örebro, Gävleborg, Södermanland, Västmanland, Värmland och Dalarna. ExDIN var inbjudna för att presentera hur ett nationellt nätverk skulle kunna stödja den regionala utvecklingen. Uppsala och Gävleborg är sedan tidigare deltagare i ExDIN. “ExDIN är tänkt att vara ett gemensamt […]

6 december

Vinnova godkänner slutrapport från ExDIN

Publicerat i Nyheter

Vinnova har godkänt slutrapporten från ExDIN-projektet. Slutrapporten omfattar en redovisning av de resultat som projektet genererat samt uppföljning av ekonomiskt utfall. Projektet har haft som målsättning att undersöka och klargöra förutsättningarna för att bedriva ett nationellt diagnostiskt nätverk inom patologi till nytta för patienterna. Projektet har pågått sedan 2015 och Vinnova har finansierat utvecklingsarbetet med […]